Trondheim Feltskyttere    Praktiske skyttere gjør det med begge hender! Trondheim Feltskyttere
Siste nytt
Resultater
Terminliste
Forum
FAQ / OSS

DSSN Nyheter
IPSC Terminliste
IPSC Forum

Styre og vedtekter
Medlemsskap
Skytebaner
Last ned
Medlemssider
Studentgruppa

Støtt TFS via Norsk Tipping
Du kan støtte TFS!
Nybegynnerkurs
Godkjenningskurs

Generelle prinsipper som beskriver praktisk skyting

 • Sikkerhet: All konkurranseaktivitet innen praktisk skyting (IPSC) må være laget og utføres med tanke på sikkerhet.
 • Kvalitet: Kvaliteten på en konkurranse i praktisk skyting avgjøres av kvaliteten på de skytemessige utfordringene som presenteres. Skyteøvelsene skal primært være designet for å teste skytterens praktiske skyteevner, ikke fysisk styrke og gymnastiske evner.
 • Balanse: Presisjon, kraft og hurtighet er likeverdige elementer i praktisk skyting.
  Dette er gjenspeilet i sportens latinske motto Diligentia, Vis, Celeritas (DVC).
  Praktiske skyteøvelser og konkurranser skal vurdere disse elementene likeverdig.
 • Variasjon: Praktiske skyteøvelser skal være varierte. Man skal forsøke å unngå gjentakelse av øvelser.
  Ingen skyteøvelse skal benyttes så ofte at den kan bli oppfattet som et mål på praktiske skyteferdigheter.
 • Fristil: Alle praktiske skytekonkurranser er fristil, det skal vanligvis ikke spesifiseres hvilke skytestillinger som skal benyttes. Øvelsene kan konstrueres på en måte som gjør at skytteren må velge forskjellige skytestillinger. Dette kan gjøres ved hjelp av vegger, hindre og andre fysiske sperrer.
  Skytteren skal tillates å løse den skytemessige utfordringen i fristil, og skal alltid kunne beskyte blinker når disse er synlige.
  Obligatoriske omladninger kan vanligvis ikke kreves.
  Skyteøvelser kan spesifisere om kun sterk eller svak hånd skal benyttes.
 • Vanskelighetsgrad: Praktiske skyteøvelser har varierte vanskelighetsgrader. Skytemessige utfordringer eller tidsbegrensninger kan ikke anses som begrensende faktorer.
  Begrensninger av ikke-skytemessig art skal innen rimelighetens grenser gi rom for forskjeller i deltakernes høyde og kroppsbygning.
 • Utfordring: Det er krevende å benytte grovkalibrede våpen til dynamisk skyting, og praktiske skytekonkurranser skal alltid kreve at deltakerne oppfyller et minimumskaliber og en minimum ammunisjonskvalitet (Power Factor) for å gjenspeile denne utfordringen.

 

Grunnleggende info
Prinsipper
Komme i gang
Praktisk pistol
Praktisk rifle
Sivilpistol
Hva koster moroa?
IPSC regelverk

Praktisk skyting
Bilder / Videoer
Praktiske tips
Lover / Forskrifter
Maler / Programmer

Skyteklubber i DSSN
Organisasjoner
Forhandlere
Fabrikanter
Ladekomponenter


Trondheim Feltskyttere
Pir II, Oppgang 13a, 7010 TRONDHEIM
http://www.tfs.no/
E-postadresse