Trondheim Feltskyttere    Praktiske skyttere gjør det med begge hender! Trondheim Feltskyttere
Siste nytt
Resultater
Terminliste
Forum
FAQ / OSS

DSSN Nyheter
IPSC Terminliste
IPSC Forum

Styre og vedtekter
Medlemsskap
Skytebaner
Last ned
Medlemssider
Studentgruppa

Støtt TFS via Norsk Tipping
Du kan støtte TFS!
Nybegynnerkurs
Godkjenningskurs

Målgruppe: Personer som ønsker å prøve pistolskyting, samt de som ønsker å anskaffe seg sin første pistol eller revolver.
Politiet krever at du kan dokumentere grunnleggende våpenopplæring før de vil innvilge din søknad om ervervstillatelse på pistol eller revolver.
Politiet vil unntaksvis kunne godta annen dokumentert våpenopplæring enn den som tilbys av TFS (og andre godkjente pistolklubber).
Du må eventuelt selv sjekke med Politet der du bor om de godtar den dokumentasjonen du eventuelt har på annen våpenopplæring (f.eks. fra Forsvaret/Politiet).
Beskrivelse: Her lærer man om sikkerhet, oppførsel på skytebanen og grunnleggende skyteteknikk (siktebilde, grep og skytestillinger).
Det vil kun bli benyttet pistoler i kaliber 9 mm ved undervisning på nybegynnerkursene.
Nødvendig utstyr: Hørselvern og skytebriller er påbudt under all treningsaktivitet. Lån av slikt utstyr er inkludert i kursavgiften.
Kursplan: Kurset arrangeres vanligvis på lørdager. På kursdagen gjennomgås nødvendige sikkerhetsprosedyrer og grunnleggende skyteteori, samt praktisk undervisning i grunnleggende skyteteknikker. Etter denne innføringen arrangeres det ukentlige treninger på tirsdagskvelder.
Medlemsskap: Man må være medlem av TFS eller en annen klubb i DSSN for å kunne delta på kurset. Dersom du ikke er medlem fra før, må du også betale medlemskontingenten til TFS på første kursdag, klubben har kortterminal på banen.
Pris: Nybegynnerkurset koster kr 1000,-. Dette dekker:
  • Grunnopplæringen
  • Lån av våpen, utstyr, briller og hørselvern under kurset
  • Ammunisjon som benyttes på kurset

NB! Kursavgiften betales på første kursdag, klubben har kortterminal på banen.
Kontaktperson: Kursansvarlig vil kunne svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med kurset, ta kontakt på e-post E-postadresse
Neste kurs: Dette vil bli annonsert på forsiden av våre websider når datoen er fastsatt.
Grunnleggende info
Prinsipper
Komme i gang
Praktisk pistol
Praktisk rifle
Sivilpistol
Hva koster moroa?
IPSC regelverk

Praktisk skyting
Bilder / Videoer
Praktiske tips
Lover / Forskrifter
Maler / Programmer

Skyteklubber i DSSN
Organisasjoner
Forhandlere
Fabrikanter
Ladekomponenter


Trondheim Feltskyttere
Pir II, Oppgang 13a, 7010 TRONDHEIM
http://www.tfs.no/
E-postadresse