Trondheim Feltskyttere    Praktiske skyttere gjør det med begge hender! Trondheim Feltskyttere
Siste nytt
Resultater
Terminliste
Forum
FAQ / OSS

DSSN Nyheter
IPSC Terminliste
IPSC Forum

Styre og vedtekter
Medlemsskap
Skytebaner
Last ned
Medlemssider
Studentgruppa

Støtt TFS via Norsk Tipping
Du kan støtte TFS!
Nybegynnerkurs
Godkjenningskurs

Svar på ofte stilte spørsmål

Spørsmål vedrørende klubben
Spørsmål vedrørende medlemskontingenten
Spørsmål vedrørende erverv av våpen
Spørsmål vedrørende kurs i pistolskyting


Spørsmål vedrørende erverv av våpen

 • Hva kreves for at jeg skal kunne erverve et håndvåpen (pistol/revolver)?
  Dersom du ikke har en pistol eller revolver fra før, må du oppfylle følgende kriterier før Politiet vil vurdere å utstede en ervervstillatelse til deg:
  - Du må være fylt 21 år.
  - Du må ha en (rimelig) plettfri vandel.
  - Du må ha vært aktivt medlem i en godkjent pistolklubb i minst 6 måneder.
  - Du må ha fått grunnleggende våpenopplæring.
  - Du må ha anskaffet deg et våpenskap.

  I tillegg må pistolklubben du er medlem i må være tilknyttet et skyteforbund som har et skyteprogram hvor det våpenet du søker om kan benyttes.

 • Hvordan søker jeg om ervervstillatelse på et håndvåpen?
  Når du oppfyller kravene ovenfor kan du søke om ervervstillatelse hos Politiet.
  Før du møter opp på din nærmeste politistasjon for å søke om ervervstillatelse må du sørge for å få tak i et vedleggsskjema som skal utfylles av deg, attesteres av TFS og leveres sammen med søknaden. Det kan jo også være greit å få tak i selve søknadsskjemaet om ervervstillatelse slik at du kan fylle det ut i ro og mak på forhånd.
  Vedleggsskjemaet kan du laste ned ved å klikke på denne linken (dette er et pdf-dokument), eventuelt kan skjemaet hentes hos Politiet.
  Selve søknadsskjemaet om ervervstillatelse må du hente hos Politiet.

  Utfylt vedleggsskjema sender du til TFS - helst på epost til sekretar@tfs.no - eventuelt på vanlig post til adressen nederst på denne siden.
  TFS attesterer på vedleggsskjemaet og returnerer det til deg, eventuelt sammen med en bekreftelse på din aktivitet og at du har fått grunnleggende våpenopplæring.

  Når du møter opp hos Politiet for å søke om ervervstillatelse må ha med følgende:
  - Medlemskort i TFS med gyldig kvittering.
  - Medlemskort i DSSN med gyldig kvittering.
  - Kvittering på at du har kjøpt våpenskap.
  - Utfylt vedlegg til søknad om ervervstillatelse attestert av TFS.
  - Eventuell dokumentasjon på din aktivitet fra TFS.
  - Utfylt søknad om ervervstillatelse (kan også fylles ut på stedet mens du venter).

  Dersom du ikke har et håndvåpen fra før må du i tillegg ta med en bekreftelse på at du har fått grunnleggende våpenopplæring (f.eks. nybegynnerkurs i TFS) og at du har vært aktivt medlem i minst 6 måneder (dette får du fra TFS).

  I tillegg må du være forberedt på å betale et saftig gebyr for å få behandlet søknaden, gebyret er på ca. kr 800 for førstegangssøkere og ca. halvparten av dette for de som har våpen fra før.

 • Hvilke halvautomatiske rifler kan erverves til øvelses- og konkurranseskyting innen praktisk skyting?
  Følgende halvautomatiske rifler kan erverves til bruk innen praktisk skyting pr. 2005-06-02:
  1. Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
  2. SIG SG 550 SP
  3. Steyr AUG sivil modell
  4. Valmet M76/78A2
  5. Galil AR
  6. HK-94
  7. Bushmaster XM15 V-Match Rifle 20"
  8. Olympic Arms AR-15 H-bar
  9. Heckler & Koch modell SL 8
  10. DPMS Panther Bull 24 Spesial
  11. Oberland Arms (OA) 15
  12. Izhmash Saiga sport 520
  13. Izhmash Saiga sport 555

  En oppdatert oversikt over godkjente rifler finner du til enhver tid hos Politiet.

 • Aktivitetskrav for å beholde ervervede skytevåpen
  Du må opprettholde et minimum av aktivitet for å kunne beholde våpen du har ervervet til øvelses- og konkurranseskyting. Våpenloven forutsetter at det behov for våpen som forelå på innvilgelsetidspunket for ervervstillatelsen skal foreligge så lenge du innehar skytevåpen. Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å tilbakekalle våpenkort når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede.
  Mer info om aktivitetskravet får du hos Politiet.

Tilbake til toppen av denne siden

Grunnleggende info
Prinsipper
Komme i gang
Praktisk pistol
Praktisk rifle
Sivilpistol
Hva koster moroa?
IPSC regelverk

Praktisk skyting
Bilder / Videoer
Praktiske tips
Lover / Forskrifter
Maler / Programmer

Skyteklubber i DSSN
Organisasjoner
Forhandlere
Fabrikanter
Ladekomponenter


Trondheim Feltskyttere
Pir II, Oppgang 13a, 7010 TRONDHEIM
http://www.tfs.no/
E-postadresse